شماره حساب ها


می توانید با هماهنگی قبلی مبلغ سفارش خود را به صورت کارت به کارت و یا واریز به شماره حساب و شماره شبای زیر انجام دهید:


شماره کارت:
6037997217268003


شماره حساب:
0110630370006

 

شماره شبا:
IR900170000000110630370006

 

بانک ملی ایران


و یا شماره کارت:

6274121155107865

بانک اقتصاد نوین به نام حمید آفرینش فر

 


همچنین  شماره کارت:

 6037997105141007

بانک ملی به نام محمد دلاوری
تماس با ما

 شماره تماس: 36350165-071

 نشانی:   شیراز،شهرک آرین،پارک علم وفناوری فارس